Condiţii pentru utilizarea test-iq.ro

Aceste condiţii comerciale reglementează relaţia dintre Administratorul test-iq.ro (şi domeniile localizate ale test-iq.ro) şi Utilizatorul test-iq.ro (şi domeniile localizate ale test-iq.ro).

1. Specificaţii pentru proiectul test-iq.ro şi definiţii principale

HellSpy SE, Praha 5, Lidicka, 150 00, ID: 28504631, (denumit de acum înainte "Administratorul"), administrează proiectul Internet test-iq.ro (denumit de acum înainte "IQeu"), în care vizitatorii (denumiţi de acum înainte "Utilizatori") pot afla IQ-ul lor şi IQ-ul ţării lor.
Definiţii principale:
IQ = Coeficient de inteligenţă (coeficient = rată, proporţie) este un indicator al inteligenţei, cu o distribuţie normală şi o valoare medie de 100, deviaţia standard fiind de 15.
Test = combinaţia problemă - tipurile posibile de răspunsuri, unde soluţia logică cea mai corectă este numai una singură. Testele pot evalua diverse tipuri de IQ (inteligenţă naturală, inteligenţă numerică, tridimensională, etc.) şi conduc la o unică valoare IQ, cu atât mai precisă cu cât sunt mai multe testele completate de către utilizator.
Condiţii de utilizare a serviciilor test-iq.ro (denumit de acum înainte "PIQeu") = condiţii care reglementează drepturile şi obligaţiile subiecţilor participanţi la IQeu (Administrator şi Utilizatori). Versiunea ajurnată a PIQeu se află la URL-ul http://www.test-iq.ro/conditii-pentru-utilizarea/. Administratorul îşi rezervă dreptul de a modifica PIQeu, iar modificarea intră în vigoare la data publicării acesteia pe situl web mai sus menţionat.
Administrator = un subiect care se ocupă de întreţinerea operativă a serverului şi aplicaţiilor necesare furnizării serviciilor IQeu
Utilizator = vizitator care completează un test sau persoană care se înregistrează în sistem.

2. Drepturi şi obligaţii ale subiecţilor participanţi

Administrator:

 • Are dreptul de a contacta Utilizatorul în orice moment, în orice mod şi privind orice problemă
 • Are dreptul de a concorda condiţii personalizate cu un alt subiect participant la IQeu
 • Are dreptul de a suspenda orice Utilizator fără obligaţia furnizării unei motivaţii

Utilizator:

 • Are dreptul de a contacta Administratorul IQeu
 • Are dreptul de a anunţa terminarea operării în Iqeu fără a obligaţia furnizării unei motivaţii
 • Are obligaţia de a se conforma condiţiilor PIQeu în vigoare
 • După efectuarea plăţii, utilizatorul are dreptul de a afla rezultatul testului, iar în cazul în care accesul la rezultat îi este negat are dreptul de a contacta Administratorul şi a solicita rezolvarea situaţiei, neavând în schimb dreptul de a solicita o despăgubire remunerativă.
 • Prin furnizarea datelor personale, Utilizatorul permite administratorului să introducă datele sale personale în baza de date şi de a le folosi pentru a-l(o) contacta. Administratorul garantează că datele personale nu vor fi furnizate unei terţe părţi şi că vor fi eliminate din baza de date la cererea utilizatorului. Utilizatorul acceptă aceste condiţii prin înregistrare sau completarea testului.

3. Participarea subiecţilor individuali la IQeu

Administrator:

 • participă la IQeu de la început şi până la sfârşit sau până la consemnarea IQeu unui alt subiect.
 • Controlează conformitatea PIQeu şi suportă consecinţele unui eventual eşec.

Utilizator :
* începe participarea la IQeu prin completarea testului sau prin înregistrare
* se poate înregistra pentru primirea informaţiilor în orice moment prin actul confirmării adresei de e-mail în timpul înregistrării
* poate termina participarea sa în orice moment la IQeu

4. Responsabilitatea subiecţilor individuali

Subiecţii participanţi la IQeu sunt responsabili doar de situaţiile pe care ei pot să le influenţeze prin acţiunile lor.
Administrator:

 • este responsabil de conformitatea PIQeu
 • nu este responsabil de capacitatea Utilizatorului de a plăti

5. Sisteme de plată

Sistemele de plată sunt furnizate de către Administrator. Sistemele de plată şi preţurile rezultatelor sunt determinate de locaţia aleasă de Utilizator după completarea Testului. În cazul in care Utilizatorul alege o locaţie diferită de cea unde se află el la momentul respectiv, este foarte probabil că nu va avea deloc acces la rezultate .
Lista ţărilor, metodele de plată şi preţurile:

test-iq.ro: 3 EUR

6. Protecţia datelor personale, drepturi de autor

Pe durata participării în proiectele IQeu pot fi schimbate datele personale (nume, adrese, nr.tel., e-mail, nr. de identificare (IEO) etc.). Aceste date personale sunt confidenţiale si doar subiecţii implicaţi în asemenea schimburi au acces la ele. Ambele părţi se angajează să nu furnizeze datele personale unei terţe părţi în nici o formă (tiparită, electronică etc.), cu excepţia diverselor sinteze statistice care nu pot fi atribuite unei persoane în particolar. Totodată, Administratorul IQeu îşi rezervă dreptul de a conduce o analiză a comportamentelor altor subiecţi implicaţi în IQeu şi eventual să le comunice unei terţe părţi, exclusiv sub forma de date statistice care nu pot fi atribuite unei persoane în particolar.

7. Asistenţă.

Contact pentru probleme de afaceri:
Email: E-mail
Contact pentru probleme tehnice:
Email: E-mail

Administratorul IQeu, în urma unei cereri scrise a unui subiect, va efectua toate demersurile financiar rezonabile pentru îndepărtarea tuturor datelor personale ale subiectului pertinent.
Hellspy SE, 11/11/2009.